...

Category: Reviews

Review Jazz Mozaïk

Belgian Saxophone Ensemble HOMMAGE A SAX **** Het uitgangspunt van Cezariusz Gadzina, oprichter en stuwende motor achter dit ensemble, is dat de saxofoon zowat het meest populaire in de jazz is terwijl de mogelijkheden...

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.